barishsesi.com
کلیب های تاریخی ، فرهنگی و هنری

جواب ستارخان به کنسول روس

جواب ستارخان به کنسول روس - باریش سسی
کلیب های آموزشی دکتر پاندا برای کودکان

ستارخان

قهرمان مشروطه ستارخان به سر کنسوا روس گفته بود: من میخواهم هفت دولت زیر پرچم اسلام باشند اما شما میگویید تحت سلطه روس قرار گیرم نه هرگز ستارخان درششم دسامبر سال1906 روزنامه ای به نام آذربایجان را منتشر کرد او دستور داد که زبان روزنامه ترکی باشد همچنین خان روز انتشار این روزنامه را عید ملی اعلام کرده بود

ویدیو

لطفا دیدگاه تان را بنویسید