barishsesi.com
کلیب های تاریخی ، فرهنگی و هنری

زنجان سرزمین زرین آذربایجان

زنگان-زنجان - باریش سسی
کلیب های آموزشی دکتر پاندا برای کودکان

زنجان – زنگان

آهوها در صحرای زوهرون زنجان که با راه های الوان سرخ به تبریز متصل میشوند آزادانه میگردند قلعه لک لکشوکورچو قلعه ی بیستان و گنبد سلطانیه از مکانهای دیدنی زنجان هستند مقبره چربی اوغلو و عابده مالا حسن کاشی نشان از تاریخ پر افتخار و پررنگ این سرزمین است روستای پلکانی یا چیلاندار زنجان مانند بخشی از بهشت است

ویدیو

لطفا دیدگاه تان را بنویسید