barishsesi.com
کلیب های تاریخی ، فرهنگی و هنری

8 مرداد روز ملی زنجان

روز ملی زنجان - باریش سسی
کلیب های آموزشی دکتر پاندا برای کودکان

روز ملی زنجان

باغات چای زنجان و مسجد سید در داخل شهر، بازار و سبزه میدان از جاهای دیدنی این شهر است چاریق، چاقو و ملیله از صنایع دستی زنجان به حساب می آیند اینجا زنجان است سرزمین طلا گون آذربایجان

ویدیو

لطفا دیدگاه تان را بنویسید